Więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Co musisz wiedzieć zanim podpiszesz umowę z agencją: Przewodnik dla młodych modelek i aktorek

Cześć!

Wiem, że być może brzmi to ekscytująco – zgłasza się do Ciebie agencja modelek lub aktorska i chce Cię reprezentować. Super, prawda? Ale zanim wpadniesz w wir przygód, sprawdźmy razem, co musisz wiedzieć o umowach, które mogą być proponowane.

Po pierwsze, umowy są po to, aby ustalić zasady współpracy między Tobą a agencją – to jak umowa między Tobą a Twoim nowym „managerem”. Będą oni reprezentować Ciebie w Polsce i za granicą, a Ty musisz być pewna, że robią to fair i zgodnie z zasadami.

Gdy nie masz jeszcze 18 lat, pamiętaj, że taką umowę muszą zaakceptować Twoi rodzice lub opiekunowie. Wiem, czasami może to być irytujące, ale bezpieczeństwo przede wszystkim!

Co jeszcze jest ważne?

To może być bezpośrednio właściciel agencji, jego firma córka, lub ktoś inny z pełnomocnictwem. Jeśli to osoba trzecia, poproś o dokument potwierdzający jej uprawnienia.

Zanim zdecydujesz się podpisać jakąkolwiek umowę z agencją, kluczowe jest, abyś sprawdziła, kto stoi po drugiej stronie. To może wydawać się mało istotne, ale w rzeczywistości, kto podpisuje umowę, może mieć duże znaczenie dla Twojej kariery i bezpieczeństwa prawego. Oto kilka punktów, które warto wziąć pod uwagę:

 1. Bezpośredni właściciel agencji: Jeśli umowę podpisuje właściciel agencji, jest to zazwyczaj dobry znak. Oznacza to, że decyzje są podejmowane na najwyższym szczeblu i że agencja bierze pełną odpowiedzialność za zawarte z Tobą zobowiązania.

 2. Firma córka lub spółka zależna: Czasami umowy są podpisywane przez firmy powiązane z główną agencją. W takim przypadku ważne jest, abyś zrozumiała strukturę i związki prawne między tymi podmiotami. Może to wpłynąć na sposób zarządzania Twoją karierą i na to, jakie zasoby są Ci dostępne.

 3. Osoba trzecia z pełnomocnictwem: W niektórych przypadkach agencje mogą upoważnić innych pracowników lub zewnętrznych partnerów do zawierania umów w ich imieniu. Jeśli znajdziesz się w takiej sytuacji, poproś o kopię dokumentu pełnomocnictwa. Powinien on być oficjalnie notarialnie potwierdzony i określać zakres uprawnień danej osoby, jak również okres ważności tego upoważnienia.

 4. Weryfikacja pełnomocnictwa: Jeżeli umowa ma być podpisana przez osobę trzecią, warto sprawdzić, czy pełnomocnictwo jest aktualne i czy rzeczywiście obejmuje umocowanie do podpisywania umów takiego rodzaju. Możesz poprosić o wgląd do dokumentu pełnomocnictwa przed spotkaniem lub poprosić, aby kopię przesłano Ci wcześniej.

 5. Dlaczego to ważne?: Prawidłowe zidentyfikowanie osoby, która podpisuje umowę z Tobą, zapewnia większe bezpieczeństwo Twoich praw. Pomaga również uniknąć sytuacji, w których umowa może być kwestionowana z powodu braku właściwych uprawnień osoby, która ją podpisała.

Podsumowując, zawsze upewnij się, że wiesz, z kim dokładnie zawierasz umowę. To nie tylko zabezpiecza Twoje interesy, ale także buduje podstawę do zdrowej i profesjonalnej współpracy w przyszłości. Przed podpisaniem jakichkolwiek dokumentów, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, nie wahaj się zasięgnąć porady prawnej.

Na początku umowy zazwyczaj są wyjaśnione najważniejsze terminy, takie jak „klient” czy „zlecenie”. To pomoże Ci lepiej zrozumieć, o co chodzi w całej reszcie dokumentu.

Zrozumienie kluczowych definicji zawartych w umowie to podstawa, by w pełni świadomie zarządzać swoją karierą i współpracą z agencją. Definicje te określają zakres odpowiedzialności, praw i obowiązków, jakie na Tobie ciążą, a także tych, które przejmuje agencja. Oto dlaczego definicje w umowie są tak ważne i na co zwrócić szczególną uwagę:

 1. Jasność zobowiązań: Definicje pomagają jasno określić, czego można od Ciebie oczekiwać i co Ty możesz oczekiwać od agencji. Na przykład, termin „klient” może odnosić się nie tylko do firm, które zlecają prace modelkom, ale również do projektantów, fotografów czy reklamodawców. Zrozumienie, kim są klienci w kontekście Twojej umowy, pozwala lepiej przygotować się do spełniania ich wymagań.
 2. Definicja 'zlecenia’: Jest to kluczowy element umowy, ponieważ odnosi się do konkretnych projektów lub prac, które będziesz wykonawać. Zrozumienie tej definicji pomoże Ci ocenić zakres prac, jakie mogą być Ci przydzielane, oraz warunki, które będą z tym związane, takie jak czas pracy, miejsce, oczekiwania dotyczące wyglądu czy nawet specyficzne umiejętności.
 3. Wyeliminowanie nieporozumień: Dobre definicje zapobiegają nieporozumieniom i potencjalnym konfliktom. Jeśli wszystko jest jasno określone, mniej prawdopodobne jest, że dojdzie do sporów wynikających z różnych interpretacji tego samego terminu. Na przykład, jeśli termin „wizerunek” jest jasno zdefiniowany w kontekście tego, co agencja może z nim robić bez dodatkowego pytania o zgodę, wiesz dokładnie, jakie masz prawa do swoich zdjęć i jak mogą być one wykorzystywane.
 4. Podstawa dla innych klauzul: Definicje często służą jako fundament dla innych klauzul umowy. Na przykład, definicja „wizerunku” może być użyta w klauzuli dotyczącej praw autorskich czy rozpowszechniania zdjęć. Zrozumienie, co dokładnie oznaczają te terminy, pomoże Ci lepiej zrozumieć zobowiązania wynikające z tych klauzul.
 5. W tym punkcie może się także znaleźć definicja dotycząca zakresu.
  Chodzi o zakres w jakim modelka odsłania swoje ciało. Definicja zakresu, w jakim modelka może być proszona o odsłanianie swojego ciała, to kluczowy element umowy modelingu, który powinien być jasno i precyzyjnie określony. Zrozumienie i zaakceptowanie tych warunków jest niezbędne dla zachowania komfortu i bezpieczeństwa w pracy. Oto, jak ważne jest zawarcie takiej definicji w umowie i na co zwrócić szczególną uwagę:
  1. Ochrona prywatności i komfortu: Jasne określenie, do jakiego stopnia odsłonięcia ciała można oczekiwać podczas sesji zdjęciowych lub pokazów, pomaga modelce zdecydować, czy chce brać udział w danym projekcie. Może to dotyczyć np. pracy w bieliźnie, strojach kąpielowych czy innych sesjach, gdzie oczekuje się większego odsłonięcia ciała.
  2. Unikanie nieporozumień: Precyzyjne zdefiniowanie tego, co jest akceptowalne a co nie, zapobiega sytuacjom, w których modelka może poczuć się nieswojo lub zmuszona do działania wbrew swoim osobistym granicom. To również chroni agencję przed potencjalnymi zarzutami dotyczącymi niewłaściwego postępowania.
  3. Zasady dotyczące zmiany warunków: Warto, aby umowa zawierała klauzulę mówiącą o tym, że wszelkie zmiany dotyczące zakresu odsłonięcia muszą być każdorazowo uzgadniane z modelem lub modelką przed realizacją zlecenia. To daje modelkom możliwość odmowy uczestnictwa w projekcie, jeśli nowe warunki przekraczają ich komfort psychiczny lub etyczny.
  4. Zasady dotyczące wycofania zgody: Ważne jest, aby umowa precyzowała, że modelka ma prawo wycofać swoją zgodę na uczestnictwo w projekcie w dowolnym momencie, jeśli czuje się niekomfortowo z odsłonięciem swojego ciała ponad wcześniej ustalony zakres. Zapewnienie takiej możliwości wzmacnia poczucie bezpieczeństwa i kontrolę nad własnym wizerunkiem.
  5. Kontekst i sposób prezentacji: Definicja powinna także uwzględniać, w jakim kontekście i w jaki sposób ciało modelki może być pokazywane. To istotne, by zdjęcia lub pokazy nie były wykorzystywane w sposób, który mogłby być uznany za nieodpowiedni lub szkodliwy dla wizerunku modelki.

  Podpisując umowę, która jasno definiuje, jakie sesje zdjęciowe są akceptowalne, modelka może lepiej chronić swoje prawa i dobrostan, a także budować karierę w sposób, który jest zgodny z jej wartościami i granicami osobistymi.

Negocjacje: Znając dokładne definicje, możesz lepiej negocjować warunki umowy. Na przykład, jeśli uważasz, że definicja 'zlecenia’ jest zbyt ogólna i może prowadzić do nadmiernego obciążenia pracy, możesz poprosić o jej zawężenie lub dodatkowe uściślenie.

Zawsze warto poświęcić czas na dokładne przeczytanie i zrozumienie każdej definicji zawartej w umowie przed jej podpisaniem. Jeśli jakiekolwiek definicje czy terminy wydają się niejasne lub zbyt szerokie, nie wahaj się pytać agencji o wyjaśnienia lub zasięgnąć porady prawnej, która pomoże Ci dokładnie zrozumieć, na co się zgadzasz.

Jeśli samodzielnie znajdziesz klienta, umowa może wymagać, byś poinformowała o tym agencję. Dzięki temu mogą oni wziąć udział w negocjacjach w Twoim imieniu …

Klauzula dotycząca informowania agencji o znalezieniu własnych klientów jest standardowym elementem wielu umów modelingu. Zrozumienie tej klauzuli i jej konsekwencji jest kluczowe dla prawidłowego zarządzania Twoją karierą i relacjami z agencją. Oto co warto wiedzieć na ten temat:

 1. Cel klauzuli: Głównym celem takiej klauzuli jest umożliwienie agencji nadzorowanie i koordynowanie Twojej pracy z różnymi klientami. Agencja ma zwykle rozbudowane doświadczenie i kompetencje w negocjowaniu warunków, co może przynieść korzyści obu stronom – Tobie i agencji. Dzięki temu agencja może zapewnić, że warunki umowy są dla Ciebie jak najbardziej korzystne, a także że praca, którą wykonujesz, jest zgodna z Twoją karierą i celami zawodowymi.

 2. Proces informowania: Zazwyczaj, jeśli modelka znajdzie klienta samodzielnie, powinna jak najszybciej powiadomić o tym agencję, podając szczegółowe informacje o potencjalnym zleceniu. To może obejmować rodzaj pracy, oczekiwany czas trwania projektu, wynagrodzenie oraz inne istotne szczegóły. Czasami agencje ustalają określone terminy, w jakich modelka jest zobowiązana dostarczyć takie informacje.

 3. Rola agencji w negocjacjach: Po otrzymaniu informacji od Ciebie, agencja przejmuje rolę głównego negocjatora. Ich zadaniem jest uzyskanie najlepszych możliwych warunków umowy. Dzięki temu nie musisz sama martwić się o aspekty prawne czy finansowe kontraktu. Profesjonalne negocjowanie przez agencję może również zapewnić wyższe wynagrodzenie lub lepsze warunki pracy.

 4. Zalety dla modelki: Informowanie agencji o samodzielnie znalezionych klientach może przynieść szereg korzyści, w tym profesjonalne wsparcie w negocjacjach, ochronę prawną oraz dostęp do szerszej sieci kontaktów zawodowych. Agencja, mając na uwadze Twoje najlepsze interesy, będzie starała się budować Twoje długoterminowe perspektywy kariery, a nie tylko skupiać się na pojedynczym zleceniu.

 5. Potencjalne konsekwencje niewywiązania się z klauzuli: Nieinformowanie agencji o znalezieniu klienta może prowadzić do konfliktów lub nawet rozwiązania umowy. Agencje modelingu opierają swoje działania na zaufaniu i transparentności, więc ukrywanie takich informacji może być postrzegane jako naruszenie tej zasady.

Wartościowe jest, by każda modelka dokładnie zrozumiała klauzulę informacyjną i jakie obowiązki z niej wynikają. Dzięki temu może efektywnie współpracować z agencją, maksymalizując korzyści wynikające z profesjonalnej reprezentacji, jednocześnie rozwijając swoją karierę na własnych warunkach.

Sesje typu TFP (Time for Print lub Time for Portfolio) to popularna forma współpracy w branży modelingu, szczególnie wśród początkujących modelek i fotografów, którzy chcą rozbudować swoje portfolio. W tym przypadku modelka i fotograf pracują bezpośrednio ze sobą, zwykle bez wynagrodzenia finansowego, ale w zamian za zdjęcia, które obie strony mogą wykorzystać w swoich portfolio. Oto kilka istotnych aspektów dotyczących sesji TFP, zwłaszcza w kontekście współpracy z agencją modeli:

 1. Informowanie agencji: Nawet jeśli sesja TFP nie przynosi bezpośredniego wynagrodzenia, ważne jest, aby poinformować o niej swoją agencję. Agencje często chcą mieć pełny obraz aktywności swoich modelek, nawet tych niekomercyjnych, aby mogły efektywnie zarządzać Twoim wizerunkiem i kalendarzem.

 2. Zatwierdzanie projektów TFP przez agencję: Niektóre agencje mogą wymagać, aby wszystkie sesje zdjęciowe, w tym TFP, były zatwierdzane przez nie zanim dojdą do skutku. To pozwala agencji upewnić się, że projekt jest zgodny z Twoim wizerunkiem i nie będzie kolidować z innymi zobowiązaniami kontraktowymi.

 3. Jakość i użyteczność zdjęć: Przy sesjach TFP ważne jest, aby upewnić się, że końcowe zdjęcia będą odpowiedniej jakości i przydatne w Twoim portfolio. Warto przed sesją omówić oczekiwania i style zdjęć, które najlepiej posłużą Twoim i fotografa celom.

 4. Prawa do zdjęć i ich wykorzystanie: Umowy TFP powinny jasno określać, jakie prawa do zdjęć otrzymuje modelka i fotograf. Zwykle obie strony mają prawo do wykorzystywania zdjęć do celów promocyjnych, ale warto ustalić szczegółowe warunki, np. czy zdjęcia mogą być sprzedawane do agencji stockowych czy używane w reklamach.

 5. Wpływ na inne zobowiązania: Sesje TFP nie powinny kolidować z płatnymi zleceniami ani obniżać Twojej wartości rynkowej jako modelki. Agencja może pomóc w ocenie, czy dane TFP jest odpowiednie i nie będzie miało negatywnego wpływu na Twoją karierę.

 6. Umowy: Chociaż TFP to niekomercyjna współpraca, zawsze warto sporządzić prostą umowę, która będzie określała zakres pracy, prawa do zdjęć, oczekiwania obu stron oraz inne istotne kwestie, takie jak wykluczenia dotyczące wykorzystania wizerunku. Tu muszę dodać, że jeszcze nie zdarzyło nam się podpisywać umowy z modelką w przypadku sesji TFP, ale to tylko dlatego, że mamy do siebie pełne zaufanie, co pewnie jest błędem …. czas się poprawić 🙂 .

Sesje TFP mogą być świetnym sposobem na rozwój umiejętności i rozbudowę portfolio, jednak kluczowe jest, aby zarządzać nimi profesjonalnie i zawsze w porozumieniu z Twoją agencją, aby zapewnić, że wszystkie działania są zgodne z Twoimi długoterminowymi celami kariery.

Na koniec mała przypowieść. Jedna z modelek poszła na sesję zdjęciową do fotografa, który wykonał jej jakieś tam zdjęcia (jakość nie ma tu znaczenia). Po miesiącu od wykonania sesji, umieścił jej zdjęcia na stronie swojej pseudo agencji modelek, o wyszukanej nazwie „Oczko”. Najgorsze w tym było to, że pozostałe dziewczyny tej „agencji”, prezentowały raczej styl związany z innym rodzajem agencji. Takiej bardziej towarzyskiej. I jak myślicie, co na to powiedzieli właściciele firm których twarzą jest ta modelka ?

Możliwe, że w umowie będą zapisy dotyczące Twojego wyglądu – na przykład utrzymania wagi czy informowanie o zmianach w wyglądzie. Tak, to może brzmieć dziwnie, ale w modelingu to dość standardowe.

Jeśli rozważasz karierę w modelingu, ważne jest, abyś wiedziała, że umowy „modelingowe” mogą zawierać zapisy dotyczące Twojego wyglądu. To może brzmieć trochę zaskakująco, ale takie klauzule są dość typowe w branży. Oto, co warto wiedzieć o tego typu zapisach, szczególnie jeśli masz między 16 a 18 lat:

1. Utrzymanie wagi

W umowach z modelkami często pojawia się klauzula o utrzymaniu określonej wagi. To oznacza, że agencja może oczekiwać, byś zachowała wagę, którą miałaś, gdy podpisywałaś umowę. Chodzi o to, abyś mogła pasować do konkretnych strojów czy kreacji, które są często zaplanowane z wyprzedzeniem na sesje zdjęciowe czy pokazy mody.

2. Informowanie o zmianach wyglądu

Będziesz musiała informować swoją agencję o większych zmianach w wyglądzie. To dotyczy na przykład zmiany koloru włosów, cięcia włosów, czy zrobienia tatuażu. Agencje chcą być na bieżąco, ponieważ takie zmiany mogą wpłynąć na dostępne dla Ciebie zlecenia.

Dlaczego to jest ważne?

Agencje modelek często współpracują z markami odzieżowymi i projektantami, którzy mają konkretną wizję tego, jak ich ubrania powinny być prezentowane. Twoje zachowanie odpowiedniego wyglądu pomaga w utrzymaniu spójności w tych wizjach.

Co zrobić, jeśli masz wątpliwości?

 1. Rozmawiaj otwarcie: Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do klauzul dotyczących wyglądu, najlepiej jest o nich rozmawiać z agencją. Wyjaśnij swoje obawy i poszukaj kompromisu, który będzie dla Ciebie komfortowy.

 2. Dbaj o zdrowie: Pamiętaj, że najważniejsze jest Twoje zdrowie. Jeżeli jakiekolwiek wymagania wydają się niezdrowe lub niewykonalne, warto to omówić. Zdrowe odżywianie i regularna aktywność fizyczna to podstawa, ale nigdy nie powinnaś czuć presji, aby robić coś, co może zaszkodzić Twojemu zdrowiu fizycznemu czy psychicznemu.

 3. Szukaj wsparcia: Jeśli nie jesteś pewna, jakie podejście przyjąć, zawsze możesz szukać wsparcia u dorosłych – rodziców, opiekunów, a nawet profesjonalistów, takich jak prawnicy specjalizujący się w prawach modeli.

Pamiętaj!

To Twoja kariera i Twoje życie, więc masz prawo czuć się bezpiecznie i komfortowo z warunkami, na które się zgadzasz. Klauzule dotyczące wyglądu są typowe, ale powinny być zawsze rozsądne i zrozumiałe dla obu stron.

Wiem, możesz pomyśleć, a co mi tam, zarobię to zacznę zdrowe życie. Wiesz ile anorektyczek, w końcowym stadium tak kiedyś mówiło?

Agencja będzie potrzebować Twojej zgody na używanie Twoich zdjęć do promocji. Upewnij się, że rozumiesz, co to oznacza, i sprawdź, które zdjęcia możesz im udostępnić bez naruszania praw innych.

Jeśli zaczynasz swoją przygodę w modelingu, bardzo ważne jest, abyś zrozumiała, co oznacza zgoda na używanie Twojego wizerunku i zdjęć przez agencję, z którą współpracujesz. Oto kilka kluczowych rzeczy, na które warto zwrócić uwagę:

1. Co to znaczy „prawa do wizerunku”?

Prawa do wizerunku oznaczają, że zdjęcia, na których jesteś, mogą być używane przez agencję do różnych celów promocyjnych. Może to być reklama agencji, portfolio na ich stronie internetowej czy publikacje w mediach społecznościowych. Zgoda na używanie Twojego wizerunku oznacza, że zgadzasz się na to, aby Twoje zdjęcia były pokazywane publicznie w ramach działalności agencji.

2. Zrozumienie umowy

Zanim zgodzisz się na jakiekolwiek użycie Twoich zdjęć, ważne jest, abyś dokładnie przeczytała i zrozumiała umowę, którą podpisujesz z agencją. Sprawdź, jakie masz prawa i obowiązki, oraz w jakim zakresie Twoje zdjęcia mogą być wykorzystywane.

3. Kontrola nad swoimi zdjęciami

Pamiętaj, że masz prawo do kontroli nad swoimi zdjęciami. Możesz ustalić z agencją, które zdjęcia mogą być wykorzystane, a które nie. Możesz również zdecydować, czy zgadzasz się na użycie Twoich zdjęć do konkretnych kampanii lub tylko do ogólnego portfolio agencji.

4. Naruszenie praw innych

Przed udostępnieniem zdjęć agencji upewnij się, że masz do nich odpowiednie prawa. Na przykład, jeśli ktoś inny robił te zdjęcia (np. fotograf lub inna agencja), musisz mieć ich zgodę na dalsze ich rozpowszechnianie. To bardzo ważne, aby nie naruszać praw autorskich innych osób. Nie ma tutaj znaczenia, czy płaciłaś za sesję, czy była ona darmowa – prawa autorskie obowiązują zawsze! Jeśli fotograf zgodzi się na publikację Twoich zdjęć w celach promocji Twojego wizerunku, Twoim obowiązkiem jest oznaczyć go jako autora zdjęć. Jeśli tego nie zrobisz możesz się liczyć z konsekwencjami finansowymi (10 razy się uda, ale 11 raz może być bolesny)!

5. Co zrobić, jeśli masz wątpliwości?

Jeśli nie jesteś pewna, jakie zdjęcia możesz udostępnić, czy jakie prawa do nich posiadasz, najlepiej jest porozmawiać o tym z agencją. Możesz też skonsultować się z prawnikiem, który specjalizuje się w prawach autorskich lub prawach do wizerunku. Lepiej zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości na początku, niż później martwić się o potencjalne problemy.

Pamiętaj!

Jako modelka masz prawo do ochrony swojego wizerunku. Upewnij się, że wszelkie zgody na użycie Twoich zdjęć są jasno i dokładnie określone w umowie, a Ty rozumiesz wszystkie swoje prawa i obowiązki. To Twoja kariera, więc masz pełne prawo decydować o tym, jak Twoje zdjęcia są wykorzystywane!

Ciąg dalszy nastąpi …

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>